A-List: Ang Hangad Mo Ay Hangad Ko Din

     Marahil sa panahon ngayon, hindi natin masabi kung totoong nananalig ang isang tao sa Diyos. Meron sa atin na maghuhusga na, hindi naman pala simba ‘yan, hindi naman totoong nagdarasal ‘yan o sumasama lang ‘yan sa mga lakad o gawaing pansimbahan para masabi lang na isa syang mananampalataya.
     Ngunit, naitanong din ba natin sa sarili natin, na, tayo ba mismo ay higit na nananampalataya sa Kanya?
     May iba’t-ibang paraan ang pagpapahayag ng pananampalataya. Meron ang iba, sa anumang paraan, sasama sa mga aktibidad ng simbahan. Ang iba, nagdarasal ng taimtim kahit wala sa simbahan.
    Hindi natin masasabi na ikaw ay karapat dapat sa Kanya. Sapagkat tayo ay makasalanan. Lahat, may mga kamalian at kahinaan sa buhay. Madalas pa nating sinasabi sa sarili: Buti na lang ako, may alam ako sa pananampalataya. Yung iba dyan, masabi na nagdasal sa simbahan, ayos na.
    Kung tutuusin, sino ba tayo upang manghusga ng kapwa? Para na rin tayong nagbigay ng hatol sa isang tao ng walang basehan.
    Ang matibay na pananalig sa Diyos ay hindi base sa nalalaman mo sa pananampalataya kundi sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Ating suriin ang sarili. May pagkakataon sa buhay na ayaw nating makausap ang isang tao dahil ayaw natin sa kanila. Na, itinuturing natin silang walang  alam sa pananampalataya.
    Maaaring may kamangmangan ang isang tao sa pananampalataya ngunit ibabalik lang ng Diyos sa iyo ang mga ito.
Isang tanong lang naman ang ipupukol sa’yo: ” Ngayong ikaw na mismo ang nagsabi, na may higit kang kaalaman sa kanila, bakit hindi mo ito pakinabangan at ibahagi ito sa kanila.”
     Maaaring ang tao, ay uhaw sa pananampalataya. Sa trabaho, sa pamilya, sa mga kaibigan. Bilang higit na nakakaaalam sa kanila, ano ang ‘yong dapat gawin?
     Ang tao, dahil sa hangad nilang makilala ng lubusan ang Diyos, gumagawa sila ng paraan upang  makalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng simbahan, pamilya o kaibigan.
   Ito ang natutunan ko ngayong kuwaresma. Ang hangad ko ay lubos na makilala si Hesus sa anumang makabuluhang paraan.
Sumama ako sa pag alay-lakad, prusisyon at sasama pa ako sa mga sususnod pang aktibidad ng simbahan. Dahil ito ang alam kong paraan upang mapalapit ako sa Kanya. Sa pamamagitan din ng aking mga  kaibigan, sila na nagsisilbing tulay at gabay tungo sa Kanya, umaasa akong sila rin ang tutulong sa akin upang makilala ko at mahalin si Hesus ng lubos.
     Dalangin ko lang sa mga oras na ito, na sana, ay hindi biguin ng Diyos ang hangad ko na makilala ko Sya. Na ang hangad ng mga kaibigan ko na higit na may kaalaman sa pananampalataya sa akin ay akayin ako papalapit sa Iyo. Dahil ang hangad nila, ay hangad ko rin.

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close