A-List: Pakikipagrelasyon ko sa Kanya

   Noon, masasabi kong kay babaw ng aking pananampalataya ko sa Kanya. Noon, masasabi ko na hindi ako ang taong may higit na debosyon sa Kanya. Noon, masasabi ko rin na hindi ako yung tipo ng taong laging nagsisimba. Marami pang bagay noon. Marami pa akong hindi alam.
  Nitong nakaraang taon lang, 2013, doon nagsimula ang lahat. Dati, noong ako ay nag aaral pa, dati akong miyembro ng choir ng aming simbahan, madalas na tagapagbasa ng panalangin ng bayan. Ngunit hindi ganoong kasigla ang pananampalataya ko. Hindi ko masasabing ako ay banal. Dumaan ang mga taon at patuloy ang buhay ko na nasabi kong normal at walang mabigat na pinagdaraanan. Ngunit, iyon ay sabi ko.
   May mga unos na dumaan sa buhay ko, sa pamilya ko na halos sumuko na ko. Pero patuloy pa din ako sa pagdarasal kay OLA. Kahit nasa malayong lugar pa ako nakatira noon ay dumadayo ako upang makapagsimba noon. Akala ko ganoon na lang kalalim ang debosyon ko. Ngunit, may hihigit pa pala.
     Taong 2013, taon na kung saan, sumibol sa aking kaisipan at kamalayan, kung ano ang relasyon ko sa Kanya. Sa mga pagkakataong nalalapit ako sa Kanya, sa piling ko ay lumalayo Sya. Maraming pagdududa, pagdaramdam na halos ikatamlay ko sa Kanya. Ang tanong ko sa Kanya:” Bakit nangyayari sa akin ito?” Bakit mo ako pinapahirapan?”
   Dumaan ang mga oras, araw at mga panahon. Sa tulong ng aking mga kaibigan at pamilya, unti- unti akong naliliwanagan na magpasa hanggang ngayon, ay lalo kong nakikilala Siya. Sa tulong ni Maria, lalo akong nagiging interesado sa Kanya. Mga katanungang nagbibigay ng kasagutan kung bakit Nya kailangang gawin iyon sa akin.
   Dito ko napatunayan, na ang pagiging malapit sa Diyos ay isang masalimuot, malalim at puno ng misteryo na pakikipag relasyon. Masalimuot na kung saan, binibigyan Nya tayo ng mga pagsubok sa buhay, pagsubok na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Malalim na pakikipag-usap sa Kanya. Maaaring kilala natin Sya bilang tagapagligtas ng sanlibutan, ngunit hindi lang dito natatapos ang lahat, may malalim na relasyon tayo sa Kanya na pinag- uugatan ng lahat. At, ang pagiging malapit sa Kanya ay puno ng misteryo. Kumikilos ang Diyos na hindi natin nalalaman. Na ibibigay Nya ang mga kasagutan sa tamang panahon at oras. Isang misteryosong pagkilos na minsan, hindi pa natin napapansin, na nasa harapan na natin ang kasagutan.
     Kaya isinasamo ko sa Kanya, na sa mga panahong ang buhay ko ay kay dilim, sana ay huwag akong mawalan ng liwanag at pananampalataya. Na sa mga panahong ako ay sinusubok Nya, sana, ay nandoon pa din ang higit na pagmamahal ko sa Kanya. Amen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close