A-List: Paano ko Tinatanggap si Hesus sa Aking Buhay

   Sa ebanghelyo sa linggong ito, nakatuon ang katanungang: “Atin bang tinatanggap ng buong-buo si Hesus sa ating buhay?”Madali lang bang sabihing Oo, tinatanggap ko S’ya. Kung ako ang tatanungin, mahirap sabihin na Oo. Maaaring kakikitaan ako ng mga katangiang makapagsasabing tinatanggap ko si Hesus sa aking buhay ngunit may pagkakataong din sa aking buhay na paulit-ulit na tinatanong ko ang sarili: “Mahal ko ba talaga si Hesus?”
   Minsan, may tagpo sa ating buhay na parang kinakatok ang puso, gaano kalaki ang puwang sa dibdib ko si Hesus? Na ang lahat ng mga gawain ko ay iniaalay ko sa pagmamahal, pagmamalasakit at pag-unawa sa kapwa at sa Diyos? Ito ba ang nais makita ng Diyos sa atin?
  Sa unang pagbasa ngayong ika- labing apat na linggo sa pangkaraniwang panahon, makikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Isang Dakilang Propeta. Isang hamon bilang isang propeta ang pag-akay sa mga taong naliligaw ng pananampalataya sa Diyos. Sa modernong panahon ngayon, kitang-kita ito sa kalagayang relihiyon sa ating lipunan. Nahahati ang lahat sa mga paniniwala at pananampalataya.
  Ngunit, bilang isang Propeta, hindi ang pagtamo ng layunin, kundi ang pagsasabuhay ng pag-ibig at salita ng Diyos ang dapat mamunga sa ating buhay. Bilang Katoliko, sa aking kakayahan ay sisikapin kong magampanan ito at alam kong hindi Nya ako pababayaan.
  Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na sya ay may dinaranas na isang sakit, sakit na tumutusok sa kanyang kalamnan. Hindi nya tinukoy kung anong uri ng karamdaman ito ngunit patuloy pa rin ang malalim na pananalig nya sa Diyos. Natanong ni San Pablo sa Diyos kung bakit sya nakararanas ng ganoong karamdaman, ang tugon ng Diyos sa kanya:

Hindi mo kinakailangang maging perpekto, sapagkat ang kahinaan mo ay sya ring kalakasan mo.

Ang biyaya at pagpapala ko ay sapat na.

Sa tagpong ito, tumatalima ang salita ng Diyos sa akin. Marami akong kahinaan, karamdamang hindi man pisikal ngunit emosyonal. Babalikan ko ang tanong ko sa sarili ko, mahal ko nga bang tunay ang Diyos? Dito sinagot ng Diyos ang tanong na iyon, na maging ano man ako, sino man ako, ang pagpapala ng Diyos ay sapat na. Na ang mga kahinaan ko ay sya ring lakas ko sa panahong ako ay nadarapa, nasasaktan. Sapagkat dito tayo kukuha ng kalakasan, aral, na nagreresulta sa pag-papakumbaba at pagmamalasakit.
   Sa pagbasa ngayon, makikita natin si Hesus na napamangha ang mga tao sa Sinagoga. Naramdaman mismo ng mga taong iyon ang kakaibang pagkatao ni Hesus. At doon umusbong ang pagdududa sa Kanya. Kaya naman ganoon na lamang din ang pagkagilalas ni Hesus sa mga taong maliit na pananalig sa Diyos.
   
  Isang araw, nitong nakaraang linggo, sa aking pagkagulat, bigla akong niyaya ng aking Ina na magsimba. Hindi nagsisimba ang mga magulang ko. Kahit ako na mismo ang magyaya ay babalewalain lang nila ito. Kaya sa aking pagkagulat, sinabi kong samahan ko sya. Sinabi nya sa akin, gusto nya ding magsimba tuwing linggo kasama si Tatay, ang sinabi ko na lang, lumapit lang kayo sa Kanya, magsimba at hinding hindi Nya kayo pababayaan. Doon ay ikinuwento ko ang mga pagpapalang binibigay sa akin ng Diyos at namangha ang aking Ina. Nang matapos na akong sumubo ng ostya, nakita ko si Inay, umiiyak habang nagdarasal. Doon ko naramdaman ang pagpapalang nag-uumapaw. Alam ko, ginawa ng Diyos iyon, upang lumapit sa Kanya. At muli kong pinaalalahanan ang aking Ina, na ‘wag mag-atubiling lumapit sa Kanya, magsimba at kung kaya ay araw-araw.
  Sa tagpong iyon, masasabi kong unti-unting pinapakilala ng Diyos sa aking pamilya kung sino Sya. At masasabi ko ring sa bawat dalangin kong mapalapit ang pamilya ko sa Kanya, isa itong liwanag na sumisilip sa madilim at nagsusumamong puso na naghahanap ng pagkalingang ispiritwal. Ating tanggapin si Hesus ng buong puso at isip. At lagi din nating pakatandaan, na tayo mismo, ay padala ng Diyos upang isabuhay at isapuso ang mga aral Nya. Amen.

image

Posted from WordPress for Android

Advertisements

2 thoughts on “A-List: Paano ko Tinatanggap si Hesus sa Aking Buhay

  1. So blessed by this sharing, Arvin! Can somehow relate. Mahirap talagang maging propeta diba? Hehe. Pero kay Lord walang imposible. God bless us and our families! 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close