A-List: Si Hesus, Ang Aking Mabuting Pastol

 

Si Hesus, ang Syang mabuting pastol, kahit saan man ako magpunta, kung nasaan man ako, at sa anumang sitwasyon, Sya ang gabay ng aking buhay.

  Gaano ko ba kilala ang aking pastol? Gaano Nya rin ako kamahal? Simple lang sagot: Hindi Sya kailanman nagpapabaya, hindi Sya kailanman nagdamot. Madalas sa ating buhay nakakaranas tayo ng mga dagok at paghihirap. Madalas humahantong pa sa puntong naliligaw na tayo sa ating mga desisyon sa buhay. Ang madaling desisyon na nagdudulot ng pagkakawatak, pagkamuhi at panlalamang. Parang isang tupa, na naliligaw at iniwan sa pastulan.
   Nitong nakaraang taon lang, may isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko sukat akalain na mangyayari sa akin. Nasangkot ako sa isang isyu na kailanman hindi ko hinangad na mangyari at makasakit ng kapwa.
  Dati kong kaibigan na naging kaaway. Nasira ako sa mga taong nakapaligid sa akin, humantong pa sa puntong paalisin ako. Kay saklap at karima-rimarim ang mga panahong iyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Parang nag-iisa lang ako, naliligaw, natatakot, at hindi alam ang gagawin.
   Ngunit dito ko napatunayan ang pag-ibig ng Diyos. Dito ko nasabi na hindi ako pababayaan ng Diyos, sapagkat may pinadala Syang kaibigan, handang makinig, tumulong, at magpalakas ng loob ko. Doon, nagsimula ang paglapit, pagkapit ko sa Diyos. Ipinagdasal ko na lumabas ang katotohanan.
  Sa mga panahong iyon, unti-unti kong binubuo ang sarili, mula sa pagkalugmok sa sari-saring batikos sa akin. Sa tulong na din ng mabuting kaibigan ko, doon ko nakikita ang pagmamalasakit ng Diyos sa akin.
  Noong mga panahong ding iyon, ako ay balisa sa mga nangyayari, halos walang kapayapaan ang aking isip. Ngunit kay buti ng Diyos sa akin. Araw-araw Nya akong pinatatatag, binibigyan ng sapat na pahinga upang makapag-isip ng maayos. Hanggang sa isang araw, sa isang pagpupulong, sinagot ko ang lahat ng batikos. At ibinalik sa kanila ang mga ipinipukol sa akin. Sa nasabinv pagpupulong na ding iyon, may mga nagsalita na at nagpakita ng habag at pag-unawa sa mga nangyayari. Simula noon, sunud-sunod na ang paglutang ng katotohanan. Unti-unti, nabubuo ang sarili.
  Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas, unti-unting nauunawaan ng mga tao ang nangyari at lahat ay bumabalik sa katiwasayan.
   Si Hesus, ang Diyos ng Katarungan, ang Diyos ng Pagmamalasakit. Siya ang aking Mabuting Pastol. Kailanman hindi Nya ako pinababayaan, bagkus ako’y Kanyang pinagiginhawaan.

Amen.

image

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close