Ang Pasko ng Pamilya

  Sa taong ito, madaming kabutihan ang Diyos na ginawa hindi lang sa akin kundi sa aking pamilya na din. Alam ko na hindi perpekto ang pamilya ko, ang tatay ko walang trabaho, ganoon din naman ang nanay ko. Ang kapatid kong bunso may trabaho ngunit hindi naman kalakihan ang sahod. Ang isa ko namang kapatid na may anak at asawa sapat lang sa pamilya nila.
  Lahat naman tayo hangad ang magandang buhay para sa pamilya. Ngunit madalas nasisilip natin ang kahinaan ng bawat isa. Ang tatay ko, tamad, ang mama ko napagsabihan lang ng kaunti nagdaramdam na. Ang isa ko namang kapatid hindi malaman kung saan napupunta ang kinikita. Hindi ko na din naman maaasahan ang kapatid kong may pamilya na.
  Ngunit sa kabila ng lahat, masasabi kong napakabuti pa din sa akin ng Diyos. Ngayong panahon ng adbiyento, nakilahok ako sa mga gawain sa paghahanda sa Pagdiriwang ng Kapanganakan ni Hesus. Dumalo ako recollection, kumpisalang bayan at nabuo ko ang siyam na Misa de Gallo. Kalakip nito syempre ang mga natatanging kahilingan ko sa sarili ko at sa pamilya ko.
   Nitong pagpasok ng Adbiyento, isang desisyon ang ginawa ko ng walang kasiguraduhan kung saan ako  patutungo. Nag resign  ako sa aking trabaho. Alam ko na hindi akma ang panahon ng aking pag-alis at ngayon ay nandoon ang pangamba kong mahirapang maghanap mg trabaho. Kaya kasama sa dalangin ko na sana ay makakuha agad ako ng trabaho sa pagpasok ng taong 2016. Sa ngayon, masasabi kong malabo pa ang lahat. Tumaya ako sa isang desisyong walang kasiguraduhan. Ngunit, sa kabila nito, nagpapasalamat pa din ako sa Diyos dahil hindi Nya ako pinababayaan at alam kong hindi Nya din ako iiwanan. Sa ngayon pinanghahawakan ko ang pag-asang dulot ng Pasko.
  Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Itong araw lang ng bisperas ng Pasko, nakakalungkot makita ang paghihiwalay ng isang pamilya. Tuluyan nang iniwan ang kapatid ko ng asawa nya. Nais ko sanang kausapin ang lalaki ngunit buo na ang desisyon nya. Buong araw na iyak ang maririnig sa bahay namin galing sa kapatid kong babae. Nasabi ko sa sarili ko, Panginoon, bakit kung kailan magpa Pasko tsaka nangyayari ang mga ganitong bagay? Nalulungkot ako sa mga nangyayari. Masakit ang pinagdaraanan ng kapatid ko. Gusto ko syang mapasaya at sabihing wag mawalan ng pag-asa. Ngunit halata na sa mukha nya ang pagkapagod sa magdamagang pag-iyak. Buong pamilya ko ay apektado. Sabi ko, ayoko ng malungkot ang Pasko ko, ngunit paano ko sasalubungin ito? Kung ganito ang mga nangyayari ilang oras bago ang pagdiriwang ng pagsilang kay Hesus?

   Sa isang banda, naisip ko, Panginoon, hindi ako dapat magduda sa mga plano Mo sa akin at sa pamilya ko. Hindi din ako dapat magsisi o magalit dahil sa mga nangyayari sa pamilya ko. Kung ito ang nais mo sa ngayon ay haharapin namin bilang isang pamilya.

  Malungkot man ang Pasko para sa kapatid ko, dalangin ko na sana ay matagpuan nya ang tunay na pagmamahal ng isang pamilya ngayong Pasko at sa mga darating pang mga araw.

   Kung ating ihahambing ang mga pangyayari sa kapanganakan ni Hesus ang mga nangyayari sa buhay namin ng pamilya ko, hindi ganoong kadali ang lahat ng bagay. Ilang lugar ang pinuntahan nila Jose at Maria upang may matuluyan ngunit walang bakanteng lugar. Hanggang sa maipanganak ni Maria si Hesus sa sabsaban kasama ng mga tupa at baka.
Ganoon din marahil ang pinagdadaanan namin bilang isang pamilya. Madaming pagdaraanang hirap at maraming tatanggi sa aming pagkatok upang mahingan ng tulong. Ngunit hindi ako nawawalan ng pag-asa na isang araw, lahat ng ito, ay mapapawi at mamumuhay kami ng payapa at matatag. Kaya sa pagsalubong sa Kapanganakan ni Hesus, ito ang natatangi kong kahilingan:

Ama, sa pagsilang ng Iyong Anak na si Hesus, nawa’y dulutan kami ng isang masaya, mapayapa at matatag na pamilya. Turuan mo kaming maging bukas sa mga bagay na nangangailangan ng pagtanggap at pagkalinga sa isa’t-isa. Puspusin mo kami ng Iyong mapagpalang biyaya at pagmamahal. Sa pagsilang kay Hesus, nawa’y matagpuan namin ang tunay na kaligayahan ng pamumuhay ng payak at nag-uumapaw na galak sa pamumuhay kasama Mo. Sa ngalan ng Iyong Anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.

Amen.

image

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close