Sino Ako sa Taong 2016?

  Bilang na ang araw ng taong 2015 at papasok na din ang panibagong taon ng 2016. Sa ngayon masasabi nating madami tayong ginagawa o abala na sa paghahanda sa pagsalubong nito. Marahil ang iba sa atin, ang paghahandang ginagawa ay ang pamimili ng mga kakainin sa bagong taon. Ang iba naman ay naglilinis ng bahay at nagpapalit ng mga lumang gamit. At may iba naman na magsusuot ng magagarang damit para sa pagsalubong ng bagong taon. Lahat tayo ay may pinaghahandaan para sa pagdating ng bagong taon. Ngunit may isang bagay o aspeto ng ating paghahanda ang dapat nating pagtuunan din ng pansin. Naisip nyo ba kung ano ito? Ito ‘yung paghahanda ng sarili.
     Natanong mo ba sa sarili mo kung sino ka sa taong 2016? Naisip mo ba ang mga bagay na dapat mong ayusin o baguhin sarili mo? Kung hindi pa, hayaan mong ibahagi ko sa inyo ang nais kong mabago sa sarili ko.
   Sabi nga nila, change is the only constant thing in this world. Walang permanenteng bagay sa mundo kung hindi pagbabago. Kaya naisip kong baguhin ang mga aspeto ng aking sarili sa taong 2016. Hinati ko ito sa tatlong bagay: Behavioral, Intellectual at Spiritual. Ang taong 2015 marahil ay ang taon na masasabi kong madaming nangyari para sa akin. Halong saya at lungkot ang naidulot nito sa akin na kung saan ay may matinding epekto sa tatlong buhay relasyon ko: sa sarili, sa pamilya at sa mga kaibigan.
    Pansinin ninyong mabuti ang mga naunang pahayag. Ang mga pagbabagong nais kong simulan ay hinati ko sa tatlong aspeto:
(1) Behavioral
(2) Intellectual
(3) Spiritual
  Itong tatlong aspeto ng buhay ay pinili ko sapagkat ito ang mga madalas na nakakaapekto sa aking mga desisyon. At mas hinati ko pa ito at pinalawak sa tatlong relasyon na nag-uugnay sa sarili kong desisyon at ito nga ay:
(1) Sarili
(2) Pamilya
(3) Kaibigan
  Kayo mismo ay maaaring mag formulate ng mga aspeto at anumang uri ng rekasyon na sa tingin nyo ay may higit na kinalaman sa desisyon nyo sa buhay.
  Una, sa aspetong behavioral may mga nais akong ayusin at baguhin. Una na dito ang pagiging negatibo sa anumang bagay. Alam ko nitong nakaraang taon na ito ay hindi naging maganda ang pagtatapos. Dulot na din siguro ito ng maka negatibong pananaw sa buhay.
  Para sa sarili: Nais kong magpakatatag pa sa mga pagsubok na darating sa aking buhay. Iwasang maging negatibo at laging pakatandaan na kasama ko ang Diyos.
   Para sa pamilya: Ipaunawa ang kahalagahan ng pagiging masaya at positibo. Na sa anumang pagsubok o kakulangan ay maging matatag at makuntento.
    Para sa mga kaibigan: Tulungang maging masaya sa pamamagitan ng mga positibong pananaw. Sa pagpasok ng taong 2016, patuloy pa din akong magsusulat upang makapagbigay ng inspirasyon.
   Ikalawa, sa aspetong intellectual. Bunga ng pagiging negatibo ang mga desisyong padalus-dalos at hindi pinag-isipan. Kaya sa darating na taong ito:
   Para sa sarili: Pag-aralang mabuti amg mga bagay-bagay. Hindi maaaring magdesisyon dala lamang ng emosyon. Isipin ang magiging kahihinatnan
Mag-aral pang mabuti.
    Para sa pamilya: Maging bukas sa mga pampamilyang katanungan at pagdedesisyon. Maging gabay sa anumang plano ng pamilya.
    Para sa mga kaibigan: Pagsumikapang makatulong sa paghahanda sa anumang planong pag-aaral muli. Plano ko kasing kumuha na ng Masters sa taong 2016 upang mahasa pa lalo ang aming kalinangan.
  At ikatlong aspeto, ang pinakamahalaga sa lahat, spiritual.
  Para sa sarili: Maging bukas ang sarili sa mga taong nangangailangan. Ang pagkawala ng aking Lola ang nag-udyok sa aking maging bukas at mapagbigay sa aking makakaya. Maging mapagtanggap ng anumang kamalian at turo at higit sa lahat, maging mapagkumbaba.
   Para sa pamilya: Sikaping maging sentro ng pamilya si Hesus. Sapagkat sa mga panahong ito, tanging Diyos lamang ang dapat naming sandalan sa anumang problemang pang-pamilya.
  Para sa mga kaibigan: Tulungang maging malapit pa lalo sa Diyos. Kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sarili. Na bawat pagpapala ay nagmumula lamang sa Diyos.

  Ito ang magsisilbing palatakdaan ng aking mga plataporma para sa sarili sa taong 2016. Kung paano magiging kunkreto ito ay nasa akin na. Kung may hindi ako maunawaan, babalikan ko ito upang basahin muli. Ito ako, ng may taos pusong pagdalangin sa Diyos, sa taong 2016.

image

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close