Hanap-Hanap Ka ng Puso

Isang gabi, nagising ako, may takot sa mga mata ko- umiiyak, nalulungkot, hinahanap ka. Ngunit wala Ka. Nasaan Ka? Huwag mo akong iwan. Hindi ko ito kaya. 

Mula sa nangangatal kong mga mata, dumaloy ang mga luha, luha nang pagkabagabag at pangamba- ayokong mawalay sa Iyo. Huwag mo sana akong iwan. 

Alam ko at alam Mo din, kung gaano Kita sinisinta, kung gaano Mo din ako minahal. Kaya dalangin ko sana, huwag ka nang lalayo sa akin. Nasasaktan ako, nahahapis ang puso kong tapat sa Iyo.

Burahin mo sana, mga sama at pagkamuhi sa aking puso. Na ang puso Mo ay maging tulad ko- walang pagpili, walang pagkamasarili. Alam ko at alam Mo din, kung gaano kay sama nang aking sarili. Kaya sana, ‘wag mo akong iwan. 

Natatakot ako, nahahapis ako, tumatangis ako, itong puro at busilak na puso, hanap-hanap Ka. Patawarin Mo ako, patawarin Mo ako…

Tulungan Mo ako. 
Amen. 

Advertisements

2 thoughts on “Hanap-Hanap Ka ng Puso

  1. Sa Diyos magpasalamat
    Sa Kanya’y magalak
    Masdan Siya at huwag mangamba
    Siya’y kapiling, Siya’y Ama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s